Oznámení

Vážení klienti,
 

VÝNOSY ZA MĚSÍC ZÁŘÍ  BYLY VYPLACENY, STEJNĚ TAK I VÝNOSY Z INVESTIČNÍCH ZÁPŮJČEK ZA STEJNÉ OBDOBÍ.

VE VĚCI ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI, VYPLÝVAJÍCÍCH Z POSTOUPENÝCH POHLEDÁVEK ZA SPOLEČNOSTI STRATEGY INVESTMENT S.R.O.
A EMOTIONAL JEWELRY S.R.O. UVÁDÍME, ŽE
VÝPLATA STÁLE PROBÍHÁ POSTUPNĚ. ZBÝVÁ VÝPLATA U 28 INVESTORŮ, NICMÉNĚ PŘEVOD PRÁV NA SPOLEČNOST STRATEGY WATER, s.r.o., KTERÁ VÝPLATU ZAJIŠŤUJE, BYL DOKONČEN. VĚŘÍME, ŽE MĚSÍC LISTOPAD JE JIŽ TÍM ÚPLNĚ POSLEDNÍM A NAŠE ZÁVAZKY Z POSTOUPENÝCH POHLEDÁVEK BUDOU PLNĚ VYROVNÁNY.

Děkujeme za Vaši trpělivost.
Kontaktní e-mail info@ewejewelry.com je nezměněn.

V Praze dne 30. 10. 2023


DLUHOPISY