Oznámení

Vážení klienti,
 

OCENĚNÍ MAJETKU BYLO DOKONČENO, BYL I ZVOLEN DALŠÍ POSTUP. JEHO ZVOLENÍ BYLO ALE OBTÍŽNĚJŠÍ, A TO Z DŮVODU ŽE SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI STRATEGY WATER S.R.O. ( EWE JEWELRY S.R.O.) JE V INSOLVENCI. PROTO BYLO ROZHODNUTO, ŽE VEŠKERÉ ZÁVAZKY PŘEVEZME NOVÝ SUBJEKT. TEN PŘISTOUPÍ K VYROVNÁNÍ I ZAJIŠTĚNÍ VAŠICH POHLEDÁVEK VŮČI SPOLEČNOSTI STRATEGY WATER S.R.O.

O TOMTO POSTUPU, TERMÍNECH VÝPLAT I FORMĚ ZAJIŠTĚNÍ, BUDETE INFORMOVÁNI NOVÝM PARTNEREM NEJPOZDĚJI
DO 30. 5. 2024.  NYNÍ SE PRACUJE JIŽ NA DOKONČENÍ SMLUVNÍ DOKUMENTACE MEZI SPOLEČNOSTÍ STRATEGY WATER S.R.O. A NOVÝM PARTNEREM. 
UJIŠŤUJEME VÁS, ŽE NOVÝ PARTNER MÁ DOSTATEK LIKVIDITY A NEHROZÍ TAK INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ.

OMLOUVÁME SE, ŽE JSTE NEBYLI KONTAKTOVÁNI TAK, JAK BYLO ZMÍNĚNO V PŘEDCHOZÍM OZNÁMENÍ ZE DNE 26. 3. 2024, ALE OKOLNOSTI I PRÁVNÍ NÁZORY SE LIŠILY A VŠE BYLO SLOŽITĚJŠÍ, NEŽ BYLO PŘEDPOKLÁDÁNO.

OČEKÁVEJTE PROTO, ŽE TERMÍN 31. 5. 2024 JE ZÁVAZNÝ. DOMNÍVÁME SE VŠAK, ŽE SE TAK STANE V JEDNOTKÁCH DNÍ.

Děkujeme za Vaši trpělivost a důvěru.

Kontaktní e-mail info@ewejewelry.com je nezměněn.

V Praze dne 9. 5. 2024


DLUHOPISY