Oznámení

Vážení klienti,
 

VÝNOSY ZA MĚSÍC PROSINEC BYLY VYPLACENY, U DLUHOPISU PITNÁ VODA 9,5/23 BYLY VYPLACENY I BONUSY,  STEJNĚ TAK I VÝNOSY Z INVESTIČNÍCH ZÁPŮJČEK ZA STEJNÉ OBDOBÍ.

VE VĚCI ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI, VYPLÝVAJÍCÍCH Z POSTOUPENÝCH POHLEDÁVEK ZA SPOLEČNOSTI STRATEGY INVESTMENT S.R.O.
A EMOTIONAL JEWELRY S.R.O. UVÁDÍME, ŽE VÝPLATA STÁLE PROBÍHÁ POSTUPNĚ. ZBÝVÁ VÝPLATA U 13 INVESTORŮ, NICMÉNĚ PŘEVOD PRÁV NA SPOLEČNOST STRATEGY WATER, s.r.o., KTERÁ VÝPLATU ZAJIŠŤUJE, BYL DOKONČEN. VĚŘILI JSME, ŽE DO KONCE MĚSÍCE LEDNA 2024 BUDOU NAŠE ZÁVAZKY Z POSTOUPENÝCH POHLEDÁVEK PLNĚ VYROVNÁNY, ALE LIKVIDITA JDE POMALEJI, NEŽ BYL NÁŠ PŘEDPOKLAD. PLNÍME DLE NAŠICH MOŽNOSTÍ A NAŠÍM CÍLEM JE VYROVNAT ZÁVAZKY Z POSTOUPENÝCH POHLEDÁVEK NEJPOZDĚJI DO KONCE 1 ČTVRTELÍ 2024, KDY VĚŘÍME, ŽE TENTO TERMÍN JE OPRAVDU TÍM POSLEDNÍM

Děkujeme za Vaši trpělivost.
Kontaktní e-mail info@ewejewelry.com je nezměněn.

V Praze dne 28. 1. 2024


DLUHOPISY