Oznámení

Vážení klienti,
v návaznosti na předchozí oznámení uvádíme,
že veškeré dlužné výnosy z dluhopisů EMERALD 9,5/23 a EMERALD 9,5/2024 jsou již  vypláceny všem, kteří vydali souhlas s převzetím závazků společností Signatus s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ: 096 27 537. Bohužel někdy dochází ke zpoždění s výplatou výnosů, za což se velmi omlouváme. 

 

VÝNOSY ZA MĚSÍC ČERVENEC BYLY VYPLACENY A VÝNOSY ZA MĚSÍC SRPEN PLÁNUJEME ODESLAT  DO 5. 10. 2023. 

VE VĚCI ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI, VYPLÝVAJÍCÍCH Z POSTOUPENÝCH POHLEDÁVEK ZA SPOLEČNOSTI
STRATEGY INVESTMENT S.R.O.
A EMOTIONAL JEWELRY S.R.O. UVÁDÍME, ŽE Z DŮVODU PRŮTAHŮ PLNĚNÍ DOHODY S INVESTOREM BYLO OD TÉTO DOHODY ODSTOUPENO A PŘISTUPITEL K DLUHU, SPOLEČNOST SIGNATUS S.R.O., ZAČAL DNEŠNÍHO DNE S VÝPLATOU KUPNÍ CENY Z POSTOUPENÝCH POHLEDÁVEK

VÝPLATA JIŽ PROBÍHÁ  POSTUPNĚ, NICMÉNĚ SE ZDRŽENÍM Z DŮVODU POMALÉHO PŘEVODU NAŠICH PRÁV NA SPOLEČNOST STRATEGY WATER, s.r.o., KTERÁ VÝPLATU ZAJIŠŤUJE. NICMÉNĚ PREDIKUJEME USPOKOJENÍ VŠECH VĚŘITELŮ DO POLOVINY MĚSÍCE ŘÍJNA.

Děkujeme za Vaši trpělivost.
Kontaktní e-mail info@ewejewelry.com je nezměněn.