Oznámení

Vážení klienti,
v návaznosti na předchozí oznámení uvádíme,
že veškeré dlužné výnosy z dluhopisů EMERALD 9,5/23 a EMERALD 9,5/2024 jsou již  vypláceny  všem, kteří vydali souhlas s převzetím závazků společností Signatus s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ: 096 27 537, a to v řádných termínech s maximálním 10-denním zpožděním.

Současně byly vyplaceny dlužné výnosy i těm klientům, kteří souhlas nedali, a to z titulu přistoupení k dluhu. Další výnosy budou i těmto klientům vypláceny v řádných termínech.

Ve věci závazků společnosti, vyplývajících z postoupených pohledávek za společnosti STRATEGY INVESTMENT s.r.o.
a EMOTIONAL JEWELRY s.r.o. uvádíme, že jsme uzavřeli dohodu se zájemcem o převzetí brandu WITH U a EWE JEWELRY. Již byly spuštěny webové stránky www.withu.cz a zároveň bylo  zahájeno vyplácení dlužných splátek z postoupených pohledávek, i když se zpožděním. Třetí splátka kupní ceny, vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek, již některým z klientů byla vyplacena. Výplata třetí splátky byla však v průběhu vyplácení zastavena, jelikož došlo k následující změně:

ZBÝVAJÍCÍ KUPNÍ CENA ZA POSTOUPENÉ POHLEDÁVKY BUDE VŠEM KLIENTŮM VYPLACENA JEDNORÁZOVĚ, NEJPOZDĚJI
DO 30. 4. 2023. PŘISTUPITEL K DLUHU, SPOLEČNOST SIGNATUS S.R.O., UZAVŘEL DOHODU S INVESTOREM, KTERÝ JIŽ NECHCE AKCEPTOVAT ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI A PROTO TAKTO ROZHODL. MÍSTO TOHO SE CHCE VĚNOVAT ROZVOJI ZNAČEK
WITH U A EWE.  

Děkujeme za Vaši trpělivost.
Kontaktní e-mail info@ewejewelry.com je nezměněn. Na dotazy bude reagováno.

Rovněž je možné se obracet přímo i na přistupitele k závazku, na společnost Signatus, s.r.o., e-mail info@signatuscz.cz.